ADRA Polska

Pomoc pszczelarzom w Mołdawii

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc dla Mołdawii
  5. /
  6. Pomoc pszczelarzom w Mołdawii

 

Kadr z filmu „Kraina Miodu”

Mołdawia to kraina o żyznej glebie i umiarkowanym klimacie, które stanowią idealne podłoże dla niektórych upraw rolnych. Uprawy słonecznika, akacje i dzikie kwiaty dominują w rolniczym krajobrazie tego wschodnio-europejskiego Państwa. Są też głównym źródłem nektaru do produkcji miodu.

Do lat dziewięćdziesiątych prawie wszystkie kołchozy i sowchozy byłej republiki  ZSRR posiadały własne pasieki, a liczba rodzin pszczelich sięgała 200 tys. Trudności gospodarcze odbiły się jednak negatywnie nie tylko na wielu strategicznych gałęziach gospodarki narodowej, ale także na pszczelarstwie. W efekcie znacznie zmniejszyła się liczba rodzin pszczelich, a także produkcja miodu.

Jeden z najważniejszych filarów gospodarki Mołdawii odchodzi w zapomnienie. 

Z tradycyjną metodą hodowli pracujących pszczół w regionie można było zapoznać się dzięki nominowanemu do Oscara dokumentu „Kraina Miodu”, który również gościł na polskich ekranach. Para macedońskich filmowców opowiada w nim także o procesie dzikiej eksploatacji zasobów naturalnych oraz zagładzie tradycyjnego systemu rolniczego.

Pomoc pszczelarzom w Mołdawii

Aby nie dopuścić do destrukcji sektora pszczelarskiego rolnicy utworzyły Krajowe Stowarzyszenie Pszczelarzy Republiki Mołdawii (NABRM) wspieraną przez różne organizacje pozarządowe w tym ADRA Mołdawia. Jego celem jest reprezentacja na szczeblu krajowym interesów 7 000 członków pszczelarzy amatorów i 120 000 pszczół miodnych, którymi się opiekują, gdy zapylanie osiąga szczyt.

ADRA Polska wsparła organizację konferencji online pszczelarzy współorganizowanej przez ADRA Mołdawia i Krajowe Stowarzyszenie Pszczelarzy Republiki Mołdawii. Spotkanie odbyło się 15 grudnia 2020 i uczestniczyło w nim 20 przedstawicieli środowisk pszczelarskich. Na konferencji zaprezentowano kształt Narodowego Programu Rozwoju Pszczelarstwa na lata 2021 – 2025 oraz dokonano konsultacji projektu wsparcia pszczelarstwa autorstwa ADRA poprzez poprawę konkurencyjności, wydajności oraz wzrost dochodów. Obecnie przygotowujemy się do aplikowania o dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach rządowego programu polskiej pomocy rozwojowej.

Mamy nadzieje, że dzięki przyjętej przez parlament Mołdawii Narodowej Strategii Rozwoju Sektora Pszczelarskiego oraz zaangażowaniu rządów i ludzi wielkiego serca być może uda się uchronić przed zniknięciem tradycyjnej metody hodowli pszczół – istotnej dla ekosystemów jak i dla biednych mieszkańców Mołdawii, dla których pszczoły są jedynym źródłem i tak już bardzo skromnych przychodów. 

Aby dalej działać na rzecz hodowców pszczół potrzebujemy twojej pomocy.

Jak zaangażować się w pomoc pszczelarzom?

Wpłać swój dar na konto ADRA Polska:
49 1240 1994 1111 0010 3092 3882 z dopiskiem „Pomoc pszczelarzom z Mołdawii

lub poprzez natychmiastową wpłatę systemem PayU.

 

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.