ADRA Polska

Pomoc osobom z albinizmem w Tanzanii

Wyjątkowa skóra a szanse dla zdrowia i rozwoju

Albinizm to genetycznie uwarunkowana choroba, która powoduje niedobór lub całkowity brak melaniny, barwnika odpowiedzialnego za kolor skóry, włosów i oczu. Osoby z albinizmem urodzone są z białą lub bladożółtą skórą, włosami i niebieskimi lub różowymi oczami. Choroba ta może dotknąć każdego, niezależnie od pochodzenia etnicznego czy płci, ale jego konsekwencje są różne w zależności od kultury i społeczeństwa.

W Tanzanii, osoby z albinizmem stają przed wyjątkowymi wyzwaniami, które wymagają uwagi i działań zarówno lokalnej społeczności, jak i międzynarodowego wsparcia. Albinizm w Tanzanii pozostaje tematem, który wymaga stałej uwagi i działań. Jako Fundacja ADRA wiemy, że poprzez edukację, zmianę postaw i wsparcie, możemy pracować nad stworzeniem społeczeństwa, w którym osoby z albinizmem mogą czuć się bezpiecznie i docenione.

Kulturowe, społeczne, zdrowotne, edukacyjne wyzwania osób z albinizmem

W Tanzanii, jak i w niektórych innych krajach Afryki, osoby z albinizmem często stają się ofiarami przesądów i dyskryminacji. W niektórych wspólnotach lokalnych istnieje przekonanie, że ludzie z albinizmem posiadają magiczne moce lub że ich części ciała mogą przynieść bogactwo i szczęście. Te niebezpieczne
i zabobonne wierzenia prowadzą do tragicznych aktów przemocy, takich jak  porwania, zabójstwa i okaleczenia osób z albinizmem.

W odpowiedzi na te problemy, rząd Tanzanii podjął kroki w celu ochrony osób
z albinizmem. W 2003 roku uchwalono ustawę zakazującą dyskryminacji na podstawie albinizmu, a w 2017 roku wprowadzono surowsze kary za przestępstwa popełnione na tle albinizmu. Mimo tych działań, osoby
z albinizmem nadal żyją w strachu przed przemocą i muszą radzić sobie
z codziennymi wyzwaniami, takimi jak brak dostępu do sprawiedliwości
i ochrony prawnej.

Oprócz problemów społecznych i bezpieczeństwa, osoby z albinizmem
w Tanzanii muszą stawić czoła wyzwaniom zdrowotnym. Brak melaniny powoduje, że są one wyjątkowo wrażliwe na promieniowanie UV, co zwiększa ryzyko zachorowania na raka skóry. Brak dostępu do odpowiedniej ochrony przed słońcem, takiej jak kremy z filtrem UV, parasole i ubrania zakrywające, powoduje, że wiele osób nie jest w stanie skutecznie chronić się przed słońcem. 

Kluczowym elementem w walce z wyzwaniami osób z albinizmem w Tanzanii jest również budowanie świadomości społecznej. Edukacja na temat albinizmu
w szkołach i wśród dorosłych może pomóc w przełamaniu przesądów
i zwiększeniu tolerancji w społeczeństwie.

Wsparcie osób z albinizmem w Tanzanii obejmuje również zapewnienie im dostępu do edukacji, zatrudnienia i usług zdrowotnych. Integracja społeczna
i ekonomiczna jest kluczowa dla zapewnienia im możliwości rozwijania swoich talentów i umiejętności, a także dla umożliwienia życia w godności oraz bezpieczeństwie.

Projekt CAFE (Climate Action for Food and Education Project for People with Albinism) ​

Fundacja ADRA od lat prowadzi programy, które mają na celu wsparcie edukacyjne, rozwojowe i społeczne osób chorych na albinizm. Jednym z takich projektów jest  projekt CAFE. Jest to projekt dofinansowany z programu MSZ Polska Pomoc Rozwojowa 2023, prowadzony w dwóch szerokich modułach i zakończy się
w grudniu 2024 r. 

Celem programu jest poprawa warunków życia kobiet dotkniętych albinizmem lub opiekujących się dziećmi z chorobą. Poprzez pomoc w nabyciu i rozwoju umiejętności pozwalających na uzyskanie zatrudnienia lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej kobiety objęte programem mają szansę na zdobycie nowych umiejętności. 

Program skupia się głównie na działaniach z zakresu promowania i rozwijania zrównoważonego rolnictwa, uprawy i sprzedaży warzyw i owoców. Obejmuje 100 gospodarstw domowych.

Do programu zakwalifikowano głównie matki w wieku 18-40 lat, które ze względu na bezpieczeństwo swoje i dzieci, zmuszone zostały do przesiedlenia w rejon Dar es Salaam.

Zadaniem programu CAFE jest również rozwiązanie problemu braku dostępu do zdrowej żywności oraz zwiększenie niskich dochodów biedniejszej warstwy miejskiej. Dotyczy to zwłaszcza osób z albinizmem w dystryktach Kigamboni i Ilala w mieście Dar es Salaam w Tanzanii. Region ten stał się bezpieczną oazą dla uciekających przed dyskryminacją i zagrożeniem kobiet ze społeczności albinoskiej. 

W społeczności albinoskiej to na kobietach zwykle spoczywa ciężar opieki nad dziećmi. Większość mężczyzn opuszcza rodzinę lub wyrzuca żonę z domu zaraz po urodzeniu dziecka dotkniętego albinizmem. Kobiety zmuszone są brać na siebie nie tylko utrzymanie rodziny, ale także zadbać o bezpieczeństwo dzieci naznaczonych albinizmem.

 

 

Projekt "Wsparcie przedsiębiorczości i zatrudnienia osób z albinizmem (SEEPA II)"

Z końcem grudnia 2022 roku zakończył się inny nasz program, który miał na celu wyrównanie szans w społeczeństwie osób z albinizmem – „Wsparcie przedsiębiorczości i zatrudnienia osób z albinizmem (SEEPA II), który był realizowaliśmy wspólnie z ADRA Tanzania i lokalnymi partnerami. Projekt skierowany był do 315 młodych ludzi z Tanzanii cierpiących na bielactwo wrodzone. 

W ramach projektu:

  • 315 osób przeszło szkolenia z podstaw przedsiębiorczości , księgowości oraz COVID-19
  • 60 liderów grup zostało przeszkolonych w zakresie dynamiki grupy, samozarządzania, rozwiązywania konfliktów, dobrego zarządzania oraz świadomości na temat COVID 19
  • 61 osób otrzymało kapitał początkowy na rozpoczęcie własnej działalności
  • 40 osób uzyskało praktyki u pracodawców
  • 2 osoby otrzymały darmowe szkolenia nie ujęte w budżecie projektu
  • Zorganizowana została konferencja sieciująca pracodawców i przyszłych pracowników. Podczas konferencji, oprócz zaplanowanych działań miała miejsce jedna niespodzianka – jedna z naszych beneficjentek otrzymała od organizacji uczestniczącej w konferencji stypendium uniwersyteckie.
Projekt miał ogromny wpływ na sposób, w jaki osoby z albinizmem postrzegane są przez pozostałych mieszkańców Tanzanii . Kiedy widzą oni zmiany, jakie zachodzą wśród naszych beneficjentów, jak zaczynają sobie radzić, jak biorą odpowiedzialność za swoje życie, jak biorą udział w szkoleniach, a potem murują domy, szyją ubrania, hodują zwierzęta, handlują, produkują różne rzeczy – dziwią się i zaczynają ich postrzegać jak ludzi, a nie osoby gorsze.

Projekty współfinansowane w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Odwiedź stronę Polskiej Pomocy: https://www.gov.pl/web/polskapomoc

a6460293-87f9-4aa9-8f10-f672d40b1265=
Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content