ADRA Polska

Pomoc osobom uchodźczym

Dlaczego pomagamy?

Liczba migrantów  na całym świecie  sukcesywnie rośnie i stanowią oni coraz większy odsetek globalnej populacji. W Polsce jest to już
ok. 3,5-4 mln osób, które postanowiły pozostać w naszym kraju
z czego 60-75% stanowią Ukraińcy. 

Niezależnie od tego, czy osoba uchodźcza pochodzi z pozbawionej wody i żywności Afryki, czy z rozdartych wojną regionów, od momentu, w którym zmuszona jest opuścić swój dom, aż do czasu, gdy może poczuć się całkowicie przesiedlona, mijają czasem dekady. Potrzebuje do tego wsparcia zarówno pod względem fizycznym jak
i emocjonalnym.  

Główny cel naszych działań

W Fundacji ADRA Polska widzimy ogromną potrzebę integracji osób uchodźczych z polskim społeczeństwem, aby jak najszybciej stanęli oni na własne nogi, znaleźli pracę i mieszkanie – w pełni się usamodzielnili. To drugi etap pomocy, który jest równie ważny dla ofiar wojen i katastrof, ponieważ ma ogromny wpływ na poczucie godności drugiego człowieka. Aby migranci czuli się równoprawnymi członkami polskiego społeczeństwa potrzebna jest pomoc w uniezależnieniu się i w zbudowaniu na nowo ich życia w Polsce. To właśnie jest naszym głównym celem.

Jak pomagamy?

Obecnie naszym kluczowym działaniem jest wsparcie
w usamodzielnieniu się migrantów. W ramach tych działań utworzyliśmy 7 Centrów Integracyjnych dla Cudzoziemców w różnych miejscach w Polsce. Centra działają w Bydgoszczy, Częstochowie, Katowicach, Lublinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. 

Ich funkcjonowanie polega na skupieniu w jednym miejscu różnorodnych usług pomocy eksperckiej, adresowanych do osób, które postanowiły pozostać w Polsce. 

Kursy języka polskiego i wsparcie psychologiczne

Centra oferują naukę języka polskiego na poziomie od podstawowego do średniozaawansowanego, a także specjalistycznego dla osób chcących rozpocząć pracę w zawodach wymagających specjalistycznej wiedzy językowej. Nasi lektorzy zapewniają wysoki poziom znajomości języka polskiego, dzięki czemu beneficjenci po kursie czują się całkiem pewnie w polskojęzycznym środowisku. 

Zapewniamy kompleksowe wsparcie psychologiczne, zarówno
w formie indywidualnej, jak również grupowej. Wsparcie psychologiczne ma na celu przezwyciężenie depresji, lęków, traum wojennych, rozwiązanie problemów osobistych, a także adaptację
w nowym kraju.
 

Doradztwo i kursy zawodowe

Jedną z najważniejszych kwestii dla beneficjentów jest niezależność ekonomiczna i bezpieczeństwo finansowe. W naszych ośrodkach zatrudniamy specjalistów, którzy zapewniają kompleksową pomoc
w zatrudnieniu. Prowadzimy konsultacje w zakresie tworzenia
i redagowania CV, identyfikujemy mocne strony kandydatów, oferujemy aktualne oferty pracy u pracodawców oraz kursy kwalifikacyjne.

Ponadto ośrodki organizują spotkania z centrum zatrudnienia, menadżerami przedsiębiorstw oraz prowadzą seminaria dotyczące otwierania własnej działalności gospodarczej.

Integracja i socjalizacja z polskim społeczeństwem

ADRA pomaga integrować się i socjalizować w polskim społeczeństwie. W ośrodkach odbywają się różnorodne spotkania tematyczne, kluby konwersacyjne z native speakerami, wycieczki po mieście i do muzeów.

Organizowane są kursy mistrzowskie, spotkania ze specjalistami
z różnych dziedzin, wydarzenia zdrowotne i sportowe zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Jak możesz pomóc?

Z całego serca zachęcamy Cię do wsparcia! Twoja darowizna może pomóc przynajmniej jednej osobie uporać się z traumą, jakiej doznała, gdy została zmuszona do opuszczenia swojego domu. Twoja jedna wpłata to szansa dla jednego migranta na odbudowanie swojego życia, które zostało zupełnie zrujnowane w wyniku wojen, kataklizmów lub katastrof naturalnych.

Prosimy, pomóż osobom uchodźczym godnie przetrwać ten dramatyczny czas w ich życiu w naszej ojczyźnie. Razem możemy więcej!

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content