ADRA Polska

Pomoc humanitarna

Świat potrzebuje pomocy

Działania humanitarne szansą na lepsze życie​

Kataklizmy naturalne, brak wody pitnej i w konsekwencji głód, to codzienność milionów ludzi na świecie. Wg najnowszych badań, na długotrwałe utrzymywanie się głodu w poszczególnych rejonach, największy wpływ mają wojny, zmiany klimatyczne, a także przedłużająca się kilka lat temu pandemia Covid 19. 

Co piąty mieszkaniec Afryki cierpi na chroniczne niedożywienie. Sytuacja dramatyczna jest również w Azji Południowej oraz na bliskim wschodzie. 

Pomoc międzynarodowa nabiera szczególnego znaczenia w dzisiejszych czasach, kiedy kryzys humanitarny na świecie osiągnął niespotykaną dotąd skalę. Obserwujemy wyraźny podział na kraje bogate i po prostu biedne. Proces globalizacji postępuje coraz szybciej, a różnica staje się coraz bardziej widoczna. 

Działania emergency, to dopiero początek

Fundacja ADRA, dzięki hojności swoich darczyńców oraz międzynarodowej współpracy nigdy nie pozostaje obojętna na kryzysy. Staramy się dotrzeć do osób i miejsc, gdzie wsparcie jest szczególnie potrzebne. Pomoc słabszym to nie tylko nasz moralny obowiązek, ale przede wszystkim szansa na bezpieczniejszy, zrównoważony świat. 

Od lat udzielamy pomocy humanitarnej krajom dotkniętym konfliktami, wojnami
i klęskami naturalnymi. Organizujemy dostawy m.in. wody pitnej, żywności, odzieży i leków oraz niezbędnych materiałów do przetrwania w krytycznych sytuacjach. 
Działamy również długofalowo na rzecz rozwoju i wsparcia osób pokrzywdzonych w konfliktach. Z doświadczenia wiemy, że pierwsze działania emergency to dopiero początek niezbędnej i długoterminowej pomocy.  

Pomoc humanitarna na terytorium działań wojennych w Ukrainie

ADRA Polska swoją pomoc humanitarną uruchomiła już w pierwszych dniach konfliktu. Czas w jakim zareagowaliśmy był najistotniejszy, ponieważ właśnie ten okres był najbardziej traumatyczny dla obywateli Ukrainy. 

Od początku wojny wysłaliśmy do Ukrainy 43 transporty humanitarne, które łącznie dostarczyły ok. 220 ton towarów, a także kilkanaście agregatów prądotwórczych, które w okresie zimowym zapewniły dostęp do gorących posiłków i ciepło w wyziębionych budynkach.

W okresie od marca do września 2022 roku realizowano również wsparcie obejmujące pomoc w wyjeździe z Ukrainy. To działanie prowadzono na dwa sposoby: wynajmowano autobusy, aby ewakuować ludzi do Polski oraz zebrano fundusze na zakup 5 minibusów. Cztery z nich były wykorzystywane w Ukrainie
i zostały przekazane na rzecz organizacji ADRA Ukraina, jeden wykorzystywano do przewożenia darów. 

Pomoc osobom uchodźczym z Ukrainy w Polsce​

Wojna wywołana przez Rosję w Ukrainie doprowadziła do największego kryzysu migracyjnego od drugiej wojny światowej. Wraz z końcem 2022 r. swoje domy opuściło łącznie 11,6 mln Ukraińców. Około 5,7 mln z nich uciekło poza granice swojego kraju i aż 4 mln osób trafiło do Polski. 

Na los uciekinierów przed wojną nie mogliśmy pozostać obojętni. Ta wyjątkowa sytuacja skłoniła nas do jeszcze większego regularnego zaangażowania i ciężkiej pracy. Uruchomiliśmy na terenie naszego kraju 7 Centrów Integracji dla Cudzoziemców. 

Są to miejsca kompleksowej pomocy eksperckiej, gdzie osoby uchodźcze korzystają z pomocy psychologicznej, doradztwa zawodowego, doradztwa integracyjnego i pomocy specjalisty ds. integracji, nauki języka polskiego, a także porad prawnych i usług tłumacza przysięgłego.

Każda osoba uchodźcza otrzyma naszą pomoc​

Niezależnie od sytuacji za naszą wschodnią granicą, Fundacja ADRA niezmiennie angażuje się w działania na rzecz uchodźców i migrantów z różnych części świata.

Wspieramy wszystkich ludzi, którzy na skutek wojen, kataklizmów czy prześladowań zmuszeni są opuścić swoje domy.

Nasi pracownicy oraz wolontariusze starają się docierać z pomocą tam, gdzie jest ona niezbędna.

Pamiętajmy, że większość tych biednych ludzi porzuca cały swój dobytek pod presją czasu, strachu, po prostu ratując życie swoje i najbliższych.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content