Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Pierwsze trzy Centra Integracyjne dla Cudzoziemców już otwarte!

Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców Lublin

Lublin, Warszawa, Bydgoszcz. W tych miastach rozpoczynają działalność utworzone przez Fundację ADRA Polska Centra Integracyjne dla Cudzoziemców (CIC). Pierwsze Centrum otwarte zostało w Lublinie. Placówka zapewnia kompleksowe wsparcie, dzięki któremu osoby przybywające do Polski będą mogły zintegrować się z naszym społeczeństwem i wieść w nim godne życie. Centra Integracyjne dla Cudzoziemców rozpoczęły swoją działalność dzięki współfinansowaniu ze środków CARE. 

Czym są Centra Integracji dla Cudzoziemców ADRA? 

Centra Integracyjne dla Cudzoziemców Fundacji ADRA Polska to miejsca kompleksowej pomocy eksperckiej, gdzie uchodźcy z Ukrainy będą mogli skorzystać z pomocy psychologicznej, doradztwa zawodowego, doradztwa integracyjnego i pomocy specjalisty ds. integracji, kursów zawodowych, nauki języka polskiego, a także porad prawnych i usług tłumacza przysięgłego. Będziemy również świadczyć wsparcie w sytuacjach kryzysowych. 

Centra stanowią kompleksową formę pomocy integracyjnej dla cudzoziemców, zakładającą holistyczne wsparcie dla migrantów w ich środowisku lokalnym. Ich funkcjonowanie polega na skupieniu w jednym miejscu różnorodnych i całościowo pojmowanych usług adresowanych do osób, które postanowiły pozostać w Polsce. 

Oferta Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców w Warszawie

Warszawskie centrum ruszyło w połowie sierpnia i oferuje szeroki zakres usług, których celem jest pomoc uchodźcom z Ukrainy w integracji z polskim społeczeństwem. Beneficjenci mogą skorzystać z:

•  doradztwa prawnego i zawodowego 
•  kursów języka polskiego 
•  pomocy w sprawach formalnych związanych z życiem w Polsce
•  indywidualnych konsultacji i warsztatów psychologicznych 
•  pomocy w łagodzeniu stresu i traumy wojennej 
•  wsparcia w kryzysie 
•  opieki dziennej nad dziećmi
 
 Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców w Warszawie działa w poniedziałki oraz od środy do piątku w godzinach od 9.30 do 15.30 pod adresem: al. J. Ch. Szucha 11B, lok. 1. Telefon kontaktowy: +48 500 406 890.
 
 Oferta Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców w Lublinie 

W ofercie Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców w Lublinie znajdują się takie usługi jak: 

  • Punkt informacyjny – udzielający informacji o schronieniach, programie wsparcia finansowego, pomagający w wypełnianiu wniosków np. 500+ itd. 
  • Współpraca ze specjalistą ds. integracji, który zawodowo zajmuje się tematyką adaptacji, pomaga w sprawach urzędowych, bankowych itp. 
  • Doradztwo zawodowe 
  • Kurs języka polskiego dla dorosłych + 1 grupa dziecięca (w wieku od 7 do 12 lat) – zajęcia odbywać się będą w grupach do 12 osób. 
  • Pomoc psychologiczna świadczona przez specjalistę, który pracuje z uchodźcami już od 2014 roku 
  • Opieka dzienna nad dziećmi – beneficjenci mogą zostawić swoje dzieci pod opieką doświadczonego specjalisty, który zajmie się ich pociechami na czas korzystania z usług placówki  

W pierwszym Centrum Integracyjnym dla Cudzoziemców lekcje języka polskiego rozpoczną się już w najbliższych dniach. Planujemy utworzenie trzech 12- osobowych grup na poziomie A1. Zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu stacjonarnie – mówi Jarosław Kit – koordynator centrum w Lublinie.

W naszych centrach uchodźcy z Ukrainy będą mogli skorzystać z pomocy psychologicznej, doradztwa zawodowego, doradztwa integracyjnego i pomocy specjalisty ds. integracji, kursów zawodowych, nauki języka polskiego, a także porad prawnych i usług tłumacza przysięgłego. Będziemy również świadczyć wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Oferta Centrum Integracyjnego dla Cudzoziemców w Bydgoszczy

W bydgoskim centrum beneficjenci mogą skorzystać z: 

• doradztwa prawnego i zawodowego  

• kursów języka polskiego  

• pomocy w sprawach formalnych związanych z życiem w Polsce 

• indywidualnych konsultacji i warsztatów psychologicznych  

• pomocy w łagodzeniu stresu i traumy wojennej  

• wsparcia w kryzysie  

• opieki dziennej nad dziećmi 


Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców w Bydgoszczy działa w poniedziałki oraz od środy do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod adresem: ul. Dworcowa 57. Kontakt: spastuszewski@adra.pl 


Kolejne dwa Centra Integracyjne ADRA otworzą się już wkrótce!

Do działających już Centrów w Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy niebawem dołączą dwa kolejne. Fundacja ADRA Polska planuje otwarcie placówek: w Katowicach i  Zielonej Górze. Prace już trwają.

Centra Integracyjne dla Cudzoziemców powstały dzięki dotacji od organizacji CARE.

Galeria zdjęć

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.