Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Warsztaty integracyjno-kulturalne w Opolu. Nikt z nas nie ma sam tego, co mamy razem

Warsztaty integracyjno-kulturalne prowadzone przez Fundację ADRA stawiają sobie za cel: pogłębianie więzi rodzinnych, nabycie umiejętności prowadzenia zajęć przez młodzież, przełamanie barier we współpracy z osobami starszymi, budowanie trwałych relacji, uczenie aktywnego spędzania czasu wolnego.

Nikt z nas nie ma sam tego, co mamy razem – warsztaty integracyjno-kulturalne

ADRA Polska realizuje projekt „Nikt z nas nie ma sam tego, co mamy razem – warsztaty integracyjno-kulturalne” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Założeniem projektu jest przeprowadzenie warsztatów interaktywnych z muzykoterapii oraz eko-arteterapii integrujących osoby w różnym wieku, z różnych grup społecznych oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Zajęcia warsztatowe zostały zaplanowane tak, aby poprzez zastosowanie uniwersalnych form aktywizacji umożliwić uczestnikom projektu rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy, tak aby niwelować deficyty związane z uczestnictwem w kulturze. Działania te dają możliwość zaangażowania się bez względu na wiek, sprawność i poziom edukacji artystycznej.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w świetlicy środowiskowej „Garaż” w Opolu, gdzie odbywają się zajęcia, przy ul. Niedziałkowskiego 9a od poniedziałku do czwartku, w godz. 15-19. Tam również są prowadzone zapisy do projektu.

Finansowanie projektu

Projekt „Nikt z nas nie ma sam tego, co mamy razem – warsztaty integracyjno-kulturalne” jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.