Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Warsztaty integracyjno-kulturalne w Opolu. Nikt z nas nie ma sam tego, co mamy razem

Warsztaty integracyjno-kulturalne prowadzone przez Fundację ADRA stawiają sobie za cel: pogłębianie więzi rodzinnych, nabycie umiejętności prowadzenia zajęć przez młodzież, przełamanie barier we współpracy z osobami starszymi, budowanie trwałych relacji, uczenie aktywnego spędzania czasu wolnego.

Nikt z nas nie ma sam tego, co mamy razem – warsztaty integracyjno-kulturalne

ADRA Polska realizuje projekt „Nikt z nas nie ma sam tego, co mamy razem – warsztaty integracyjno-kulturalne” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Założeniem projektu jest przeprowadzenie warsztatów interaktywnych z muzykoterapii oraz eko-arteterapii integrujących osoby w różnym wieku, z różnych grup społecznych oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Zajęcia warsztatowe zostały zaplanowane tak, aby poprzez zastosowanie uniwersalnych form aktywizacji umożliwić uczestnikom projektu rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy, tak aby niwelować deficyty związane z uczestnictwem w kulturze. Działania te dają możliwość zaangażowania się bez względu na wiek, sprawność i poziom edukacji artystycznej.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w świetlicy środowiskowej „Garaż” w Opolu, gdzie odbywają się zajęcia, przy ul. Niedziałkowskiego 9a od poniedziałku do czwartku, w godz. 15-19. Tam również są prowadzone zapisy do projektu.

Finansowanie projektu

Projekt „Nikt z nas nie ma sam tego, co mamy razem – warsztaty integracyjno-kulturalne” jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rate this post
Close Menu
×

[FM_form id="1"]

Skip to content