Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Kryzys migracyjny. Na świecie żyje dziś ponad 60 mln uchodźców

Trwający obecnie kryzys migracyjny to nie jedyny przykład ruchów uchodźczych w obecnej i przeszłej historii świata. 20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy.

Na świecie żyje obecnie ponad 60 mln osób, które w obawie o swoje zdrowie i życie opuściły swój kraj lub dom (pozostając wszakże na terytorium własnego państwa). Powodem uchodźctwa są prześladowania z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych. Każdego dnia 40 tys. osób opuszcza z takich powodów swoje domy. Połowę z nich stanowią dzieci.

Kryzys migracyjny w Europie

Obecny kryzys migracyjny w Europie, spowodowany w znacznym stopniu przez wojnę domową w Syrii, w samym 2015 roku przyprowadził do Europy ponad milion osób. Ogółem z samej Syrii uciekło już 3 miliony osób, zaś kolejne 7,5 miliona jej mieszkańców musiało opuścić swoje miejsce zamieszkania. Najwięcej emigrantów przebywających obecnie w Europie pochodzi z Syrii, Afganistanu i Somalii. W wyniku tragicznych warunków podczas podróży morskiej z Azji i Afryki do Europy życie straciło już ponad 5 tys. osób.

ADRA pomaga uchodźcom

Oddziały ADRA w Europie Zachodniej niosą pomoc humanitarną w postaci żywności, wody, odzieży, środków higienicznych i innego wsparcia, w tym wsparcia emocjonalnego wśród tych, którzy znajdują się w tymczasowych obozach dla uchodźców zlokalizowanych m.in. na terenie Grecji i Węgier. Wsparcie udzielane jest także tym, którzy przemieszczają się przez terytorium Serbii czy Słowenii.

20 czerwca obchodzić będziemy Światowy Dzień Uchodźcy. Dwa dni wcześniej na całym świecie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, obchodzony będzie szczególny Dzień Uchodźcy, aby zwrócić uwagę m.in. na wspomniane działania w Europie.

Kryzys migracyjny. Jak pomóc?

Przyłącz się do działań ADRA, pomóż uchodźcom!

ADRA Polska
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
konto w Banku Pekao SA: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
z dopiskiem „darowizna na pomoc uchodźcom”

Darowiznę na rzecz ADRA Polska można odliczyć od podstawy opodatkowania: w przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych i przedsiębiorców do 10% uzyskanego rocznego dochodu.

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.