Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Na świecie żyje dziś ponad 60 mln uchodźców

  • Bez kategorii

Trwający obecnie kryzys migracyjny to nie jedyny przykład ruchów uchodźczych w obecnej i przeszłej historii świata. 20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy.

Na świecie żyje obecnie ponad 60 mln osób, które w obawie o swoje zdrowie i życie opuściły swój kraj lub dom (pozostając wszakże na terytorium własnego państwa). Powodem uchodźctwa są prześladowania z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych. Każdego dnia 40 tys. osób opuszcza z takich powodów swoje domy. Połowę z nich stanowią dzieci.

Obecny kryzys migracyjny w Europie, spowodowany w znacznym stopniu przez wojnę domową w Syrii, w samym 2015 roku przyprowadził do Europy ponad milion osób. Ogółem z samej Syrii uciekło już 3 miliony osób, zaś kolejne 7,5 miliona jej mieszkańców musiało opuścić swoje miejsce zamieszkania. Najwięcej emigrantów przebywających obecnie w Europie pochodzi z Syrii, Afganistanu i Somalii. W wyniku tragicznych warunków podczas podróży morskiej z Azji i Afryki do Europy życie straciło już ponad 5 tys. osób.

Oddziały ADRA (Adventist Development and Relief Agency – Adwentystycznej Organizacji Pomocy i Rozwoju) w Europie Zachodniej niosą pomoc humanitarną w postaci żywności, wody, odzieży, środków higienicznych i innego wsparcia, w tym wsparcia emocjonalnego wśród tych, którzy znajdują się w tymczasowych obozach dla uchodźców zlokalizowanych m.in. na terenie Grecji i Węgier. Wsparcie udzielane jest także tym, którzy przemieszczają się przez terytorium Serbii czy Słowenii.

20 czerwca obchodzić będziemy Światowy Dzień Uchodźcy. Dwa dni wcześniej na całym świecie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, który jest założycielem ADRA, obchodzony będzie szczególny Dzień Uchodźcy, aby zwrócić uwagę m.in. na wspomniane działania w Europie.

Przyłącz się do działań ADRA, pomóż uchodźcom!
ADRA Polska
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
konto w Banku Pekao SA: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
z dopiskiem „darowizna na pomoc uchodźcom”

Darowiznę na rzecz ADRA Polska można odliczyć od podstawy opodatkowania: w przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych i przedsiębiorców do 10% uzyskanego rocznego dochodu.

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera