Zatrzymaj COVID-19
Ufunduj maseczki dla pacjentów i personelu szpitali
Dlaczego maseczki dla pacjentów i personelu szpitali?

W szpitalu noszenie maseczki jest szczególnie ważne. Zwiększone prawdopodobieństwo zetknięcia się z wirusem oraz obniżona odporność chorych i związana z tym większa podatność na zarażenie sprawia, że ryzyko zachorowania na Covid-19 jest tu szczególnie duże.

Maseczek potrzebują pacjenci, odwiedzający ich bliscy oraz personel szpitalny. Nawet wielorazowe maseczki po pewnym czasie zużywają się, m.in. na skutek ciągłej dezynfekcji. Pacjenci, w tym chore dzieci, oraz odwiedzający je rodzice i personel, na przykład pracownicy szpitalnej administracji, wciąż potrzebują nowych maseczek.

Spraw, by oni wszyscy mogli chronić zdrowie swoje, bliskich, innych pacjentów, a także współpracowników, którzy codziennie narażają swoje zdrowie w służbie chorym. Pomóż.

Ufunduj maseczki dla szpitali

Ufunduj maseczki dla szpitali >
Jak pomagamy?

Łączymy wolontariuszy, którzy szyją bezpłatnie maseczki z darczyńcami, którzy przekazują pieniądze na ich uszycie. Wspólnymi siłami szyjemy i fundujemy maseczki, które przekazujemy tam, gdzie są one szczególnie potrzebne ze względu na zwiększone ryzyko zarażenia koronawirusem - szpitalom, w tym szpitalom i oddziałom dziecięcym.

Przedstawiciele szpitali mówią nam wyraźnie – wciąż potrzeba nowych maseczek, by chronić pacjentów, ich bliskich oraz personel przed zakażeniem.

Przedstawiciele szpitali mówią nam wyraźnie – wciąż potrzeba nowych maseczek, by chronić pacjentów, ich bliskich oraz personel przed zakażeniem.

Chcemy, żeby szpitalom i przebywającym w nich osobom, wyjątkowo mocno zagrożonych zakażeniem, nie zabrakło maseczek - tego podstawowego zabezpieczenia przed wirusem. Zadbajmy o to wspólnie.

Wesprzyj akcję i włącz się już teraz jako wolontariusz, który szyje maseczki lub darczyńca, który je funduje.

Zostań wolontariuszem > Zostań darczyńcą >

Wesprzyj akcję i włącz się już teraz jako wolontariusz, który szyje maseczki lub darczyńca, który je funduje.

Zostań wolontariuszem > Zostań darczyńcą >
Chroń siebie przed covid-19 Chroń siebie
przed covid-19
Najlepszym sposobem na zachowanie zdrowia jest wykonanie tych kroków:
Chroń siebie przed covid-19
Najlepszym sposobem na zachowanie zdrowia jest wykonanie tych kroków:
 • Często myj ręce mydłem i wodą przez co najmniej 30 sekund, szczególnie po przebywaniu w miejscu publicznym lub po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu. Jeśli mydło i woda nie są łatwo dostępne, użyj dezynfekcji rąk z co najmniej 60% alkoholem.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust niemytymi rękami.
 • Unikaj bliskiego kontaktu z chorymi.
 • Jeśli jesteś chory, zostań w domu, z wyjątkiem przebywania pod opieką medyczną.
 • Zakrywaj nos i usta chusteczką podczas kaszlu lub kichania i po użyciu wyrzuć chusteczkę. Jeśli chusteczka nie jest dostępna, kaszl lub kichaj w łokieć lub rękaw, a nie w dłonie.
 • Codziennie czyść i dezynfekuj często dotykane powierzchnie. Obejmuje to stoły, klamki, przełączniki światła, uchwyty, biurka, komputery, telefony, klawiatury, zlewozmywaki, toalety, krany i blaty.
 • Jeśli powierzchnie są brudne, wyczyść je. Do dezynfekcji użyj detergentu lub mydła i wody. Znajdź pełne informacje na temat dezynfekcji tutaj.
 • Noś maskę na twarz w miejscach publicznych (obowiązkowo od 16 kwietnia 2020). Noś maskę, gdy przebywasz w pobliżu innych osób np. dzielisz z nimi pokój - nawet gdy nie masz typowych objawów COVID-19. W 80% przypadków choroba przebiega łagodnie.
 • Więcej porad znajdziesz na oficjalnym serwisie Rzeczpospolitej Polskiej:
  https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady
  • Noś maskę na twarz w miejscach publicznych (obowiązkowo od 16 kwietnia 2020). Noś maskę, gdy przebywasz w pobliżu innych osób np. dzielisz z nimi pokój - nawet gdy nie masz typowych objawów COVID-19. W 80% przypadków choroba przebiega łagodnie.
  Więcej porad znajdziesz na oficjalnym serwisie Rzeczpospolitej Polskiej:
  https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady