ADRA Polska

Jak radzić sobie z konfliktami? Kolejna odsłona programu Erasmus+

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Edukacja młodzieży
  5. /
  6. Jak radzić sobie z...

Jak radzić sobie z konfliktami w różnych sytuacjach? To temat przewodni kolejnej wymiany młodzieżowej realizowanej przez zespół Fundacji ADRA Polska z międzynarodowymi partnerami. Nasz kolejny projekt był finansowany ramach programu Erasmus+ i nosił tytuł ,,Conflicts happen… how to deal with them?”.

Partnerstwo w ramach projektu

,,Conflicts happen… how to deal with them?” to wymiana młodzieży współrealizowana z organizacjami z 5 krajów:

Adresatami wymiany jest grupa 36 osób (w wieku 19-25 lat) z tychże krajów, a głównym tematem – rozwiązywanie konfliktów. Celem zajęć jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im lepiej zrozumieć i radzić sobie z konfliktami w różnych kontekstach ich życia.

Program wymiany, który skonstruowany został wspólnie z uczestnikami, zapowiada się bardzo ciekawie i różnorodnie – od warsztatów pokazujących jak analizować dyskursy i narracje obecne zawsze wokół konfliktów (prowadzone przez uczestniczkę z Gruzji), przez sesję filmową dotyczącą filmów dokumentalnych o tematyce konfliktów (prowadzone przez uczestniczkę z Włoch), aż po gry i symulacje mające na celu przećwiczenie rozwiązywania konfliktów i nauczenie się radzić sobie ze stresem oraz z formułowaniem krytyki w sposób konstruktywny.

Wymiana młodzieżowa ma miejsce w Wiśle. Z uwagi na lokalizację odbyliśmy również trekking integracyjny na szczyt Baraniej Góry. Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymają certyfikat Youthpass.

Film: Jak radzić sobie z konfliktami?

Obejrzyj efekty pracy uczestników naszych warsztatów. Film został zrealizowany techniką animacji poklatkowej.

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.