Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Jedziemy do Rwandy

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś niż tego co zrobiłeś.”

Mark Twain

Jesteśmy młodym małżeństwem z Białegostoku i właśnie jedziemy do Rwandy. Z własnego doświadczenia wiemy jak wiele satysfakcji dostarcza praca na rzecz innych. Od wielu lat jako wolontariusze, staramy się angażować i realizować własne pomysły pośród  społeczności lokalnej.

Doświadczenie jakie zdobyliśmy podczas organizacji koncertów charytatywnych, imprez dla dzieci z domu dziecka, pracy związanej z integracją osób niepełnosprawnych oraz uchodźców z mieszkańcami naszego miasta, chcielibyśmy wykorzystać podczas naszego pobytu w Rwandzie, gdzie jako wolontariusze Fundacji ADRA Polska, wspierającej projekt realizowany przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną, będziemy koordynować i monitorować projekt współfinansowany przez polskie MSZ. Jego zadanie polega na dostosowaniu szkół do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W miarę możliwości chcemy realizować też swoje pomysły, pracując z dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawną. Będziemy mogli współuczestniczyć w tworzeniu tolerancyjnego środowiska życia dla przyszłych pokoleń, oraz pomagać w rozwoju systemu oświaty. Chcemy, aby nasz pobyt w Rwandzie był tylko pierwszym etapem, dłuższej i coraz efektywniejszej pracy na rzecz drugiego człowieka czy to w Polsce czy też za granicą.

                                                                                                                Ania i Paweł Romaniukowie

 

 

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.