Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

The plane with gifts for Ukraine landed in Balice

Francuski samolot z darami dla Ukrainy

The plane with gifts for Ukraine safely reached Poland. Last week, 33 pallets of medical materials intended for the victims of the war in Ukraine were delivered from France to Poland. This is the result of cooperation between the ADRA Polska Foundation and the French Civil Protection organization. The plane landed on April 11 at 13.00 at the airport in Krakow-Balice. On the way back, places on the plane were taken by refugees from Ukraine, for whom the organization will provide shelter in France.

A plane with gifts for Ukraine in Krakow

The situation in some Ukrainian regions is extremely dramatic. The shortcomings in access to medications and medications are particularly acute for the residents. Several tons of medical materials provided by the French organization Civil Protection, thanks to our volunteers, ADRA and Civil Protection employees, were transferred to a truck and were immediately transported by the ADRA Polska humanitarian convoy to a designated place in Ukraine. On the way back, places on the plane were taken by people fleeing the war in Ukraine, who were sheltered by the organization in France.

Cooperation between ADRA Polska and Civil Protection

So far, the ADRA Polska Foundation has received transports with gifts, incl. from Sweden, Austria, Germany, Italy and Luxembourg. Thanks to the donors’ commitment, the Foundation regularly sends humanitarian shipments to Ukraine. Some of them are transported by trucks, and some by a convoy of two buses filled with gifts, which on the way back are used to evacuate the inhabitants of Ukraine to Poland.

Transporting medical materials from France by plane is just the beginning of the cooperation between the ADRA Polska Foundation and the Civil Protection organization (French: Fédération nationale de protection civile). In the following weeks, regular shipments of gifts from France to Poland are planned. The humanitarian aid provided by the French organization will then be transported by ADRA Polska humanitarian convoys to Ukraine.

Aid for the victims of the war in Ukraine flows to us from all over the world. Every week, gifts from various countries are delivered to the warehouses of the ADRA Polska Foundation. However, this is the first time that we are transported by plane. It is a big logistic undertaking for us, but in the last few days we have been working hard to collect gifts from France without any obstacles – emphasizes Katarzyna Matysik from the ADRA Polska Foundation.

More about our aid activities: FB/ADRAPolska

Plane with gifts for Ukraine – photo gallery

Rate this post
Close Menu
×
Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.