Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT
ADRA launches new aid activities for the inhabitants of Ukraine
Nasza pracownica Magda na granicy

ADRA launches new aid activities for the inhabitants of Ukraine

The situation beyond our eastern border surprised almost everyone. Its dynamics indicate that it may be the largest refugee crisis in Europe since World War II. Although Poles found themselves in a completely new situation, they rushed en masse to help the…

Comments Off on ADRA launches new aid activities for the inhabitants of Ukraine

The plane with gifts for Ukraine landed in Balice

The plane with gifts for Ukraine safely reached Poland. Last week, 33 pallets of medical materials intended for the victims of the war in Ukraine were delivered from France to Poland. This is the result of cooperation between the ADRA Polska Foundation…

Comments Off on The plane with gifts for Ukraine landed in Balice
Close Menu
×
Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.