Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Edukacja zmienia życie. Weź udział w kampanii „Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole.”

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Tymczasem dziś do szkoły nie poszło i w następnych dniach nie pójdzie około 260 milionów dzieci. Brak edukacji to szereg strat dla całych społeczności. Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w kampanii „Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole” i do podpisania się pod petycją do światowych przywódców o umożliwienie dzieciom i nastolatkom odpowiedniej edukacji.

Weź udział w kampanii „Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole.”

  • Jedno na 5 dzieci na całym świecie nie chodzi do szkoły.
  • Około 90% niepełnosprawnych dzieci w krajach rozwijających się nie chodzi do szkoły.
  • Dzieci uchodźców pięć razy częściej nie chodzą do szkoły niż ich rówieśnicy niebędący uchodźcami.
  • 25 milionów dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) NIGDY nie uczęszczało do szkoły i prawdopodobnie nie będzie do niej chodzić, jeśli obecne tendencje się utrzymają.

Dlaczego dzieci nie chodzą do szkoły?

Z wielu przyczyn, m.in. z powodu ubóstwa, dyskryminacji, braku warunków i obowiązku edukacyjnego, konfliktu, wysiedlenia lub niepełnosprawności. Można wyróżnić cztery podstawowe kategorie. Po pierwsze – czynniki zewnętrzne. Niedofinansowane lub niedostosowane do okoliczności systemy edukacyjne nie docierają do najbardziej zmarginalizowanych dzieci. Dziewczęta rzadziej uczęszczają do szkoły, gdy placówki nie zaspokajają ich podstawowych potrzeb w zakresie higieny, poczucia godności i bezpieczeństwa. Znacznie bardziej narażone na znalezienie się poza systemem edukacji są dzieci mieszkające na wsi, żyjące w ubóstwie i niepełnosprawne. Konflikty i inne sytuacje kryzysowe przyczyniają się do migracji rodzin i zakłócają oraz przerywają proces edukacji, szkodliwie wpływając na dostęp do edukacji obecnie dla ponad 30 milionów dzieci[1]. Druga kategoria przyczyn wyłączenia dzieci z edukacji to okoliczności rodzinne. Są to np. ubóstwo i brak wykształcenia rodziców, którzy w konsekwencji mogą decydować o nadaniu priorytetu pracy, opiece nad dziećmi, obowiązkom domowym czy też wczesnym małżeństwom (szczególnie w przypadku dziewczynek) kosztem uczęszczania do szkoły. Trzecia przyczyna nieuczęszczania dzieci do szkoły to dyskryminacja: bariery związane z normami kulturowymi, płcią, pochodzeniem etnicznym, statusem prawnym czy niepełnosprawnością.

>PODPISZ PETYCJĘ

Dramatyczne skutki braku edukacji

Dziecko, które nie uczęszcza do szkoły, jest bardziej narażone na styczność z handlarzami ludźmi, rekrutację przez bojówki, jak również na wczesne małżeństwa, nastoletnie ciąże i dziecięcą pracę. Obecnie 41 000 dziewcząt wychodzi za mąż przed osiągnięciem 18. roku życia. 15 000 dzieci umiera z przyczyn, którym w większości przypadków można było zapobiec[2]. W ostatnich latach ponad miliard ludzi musi żyć za mniej niż 1,25 dolara[3] . Ostatecznie brak edukacji prowadzi to do tego, że więcej młodych dziewcząt wyjdzie za mąż, dzieci będą skazane na śmierć w niemowlęctwie i a cykl ubóstwa zostanie utrwalony.

Co daje szkoła i edukacja

Kształcenie dzieci zmienia życie zarówno ich samych, jak również ich rodziny oraz całych społeczności. Dla dziewcząt korzyści są szczególnie duże: gdyby wszystkie kobiety ukończyły szkołę średnią, byłoby 49% mniej śmierci dzieci[4], 64% mniej przedwczesnych małżeństw[5] i 59% mniej dziewczynek w ciąży[6] , a dziewczyny i kobiety zarabiałyby do 45% więcej niż obecnie kobiety bez wykształcenia[7]. Na całym świecie liczba dzieci nie uczęszczających do szkoły spadła o prawie połowę od 2000 r., ale od 2012 r. postęp ten uległ spowolnieniu i nie odnotowano prawie żadnej poprawy. Konieczne jest podjęcie działań w celu zapewnienia każdemu dziecku i nastolatkowi możliwości  uczęszczania do szkoły i ukończenia edukacji.

Kampania “Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole”

>PODPISZ PETYCJĘ

Chcemy rozszerzyć zmieniającą życie moc edukacji na dzieci znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji – dzieci w strefach konfliktu, dzieci z odległych obszarów, dzieci żyjące w skrajnym ubóstwie oraz dzieci, które są dyskryminowane ze względu na płeć, niepełnosprawność lub pochodzenie etniczne. Brak ukończonej edukacji podstawowej i średniej przyczynia się do utrwalenia nierówności i ubóstwa, uniemożliwia realizację ich potencjału. Nie czekajmy na kolejny dzień, aby podjąć działania! Zachęcamy do włączenia się w poprawę losu dzieci na całym świecie – podpisania petycji. Zapraszamy też do włączenia się w inne nasze inicjatywy charytatywne na rzecz najmłodszych. Intensywnie wspieramy najuboższe i nieuprzywilejowane dzieci z najbiedniejszych rejonów świata, m.in. finansując edukację osieroconych dzieci w Kenii oraz zapewniając wykształcenie dzieciom-albinosom w Tanzanii – zachęca Piotr Nowacki, prezes Fundacji ADRA Polska.

Kampania Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole. jest globalną inicjatywą, która ma na celu sprawienie, by każde dziecko, w każdym miejscu, miało możliwość uczęszczać do szkoły i ukończyć edukację – tak, aby móc realizować swój potencjał.

Dowiedz się więcej o kampanii “Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole.” i zagadnieniach przez nią poruszanych:

www.adra.pl/w-szkole

Podpisz petycję:

https://inschool.adra.org/pl/petition

Weź udział w kampanii „Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole.”

[1] UNICEF, ‘One in four children in conflict zones are out of school’

[2]  Światowa Organizacja Zdrowia, ‘Children: reducing mortality’

[3] UNDP “Human Development Report 2014

[4] UNESCO, “Education for All: Global Monitoring Report 2013/14”

[5] Jw.

[6] Jw.

[7] Bank Światowy, ‘Missed Opportunities: The High Cost of Not Educating Girls’ (dostęp z 01/03/2019)

 

Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newsletter\\'a za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newsletter\\'a za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.