ADRA Polska

Edukacja zmienia życie. Weź udział w kampanii „Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole.”

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc uchodźcom
  5. /
  6. Edukacja zmienia życie. Weź...

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Tymczasem dziś do szkoły nie poszło i w następnych dniach nie pójdzie około 260 milionów dzieci. Brak edukacji to szereg strat dla całych społeczności. Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w kampanii „Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole” i do podpisania się pod petycją do światowych przywódców o umożliwienie dzieciom i nastolatkom odpowiedniej edukacji.

Weź udział w kampanii „Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole.”

  • Jedno na 5 dzieci na całym świecie nie chodzi do szkoły.
  • Około 90% niepełnosprawnych dzieci w krajach rozwijających się nie chodzi do szkoły.
  • Dzieci uchodźców pięć razy częściej nie chodzą do szkoły niż ich rówieśnicy niebędący uchodźcami.
  • 25 milionów dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) NIGDY nie uczęszczało do szkoły i prawdopodobnie nie będzie do niej chodzić, jeśli obecne tendencje się utrzymają.

Dlaczego dzieci nie chodzą do szkoły?

Z wielu przyczyn, m.in. z powodu ubóstwa, dyskryminacji, braku warunków i obowiązku edukacyjnego, konfliktu, wysiedlenia lub niepełnosprawności. Można wyróżnić cztery podstawowe kategorie. Po pierwsze – czynniki zewnętrzne. Niedofinansowane lub niedostosowane do okoliczności systemy edukacyjne nie docierają do najbardziej zmarginalizowanych dzieci. Dziewczęta rzadziej uczęszczają do szkoły, gdy placówki nie zaspokajają ich podstawowych potrzeb w zakresie higieny, poczucia godności i bezpieczeństwa. Znacznie bardziej narażone na znalezienie się poza systemem edukacji są dzieci mieszkające na wsi, żyjące w ubóstwie i niepełnosprawne. Konflikty i inne sytuacje kryzysowe przyczyniają się do migracji rodzin i zakłócają oraz przerywają proces edukacji, szkodliwie wpływając na dostęp do edukacji obecnie dla ponad 30 milionów dzieci[1]. Druga kategoria przyczyn wyłączenia dzieci z edukacji to okoliczności rodzinne. Są to np. ubóstwo i brak wykształcenia rodziców, którzy w konsekwencji mogą decydować o nadaniu priorytetu pracy, opiece nad dziećmi, obowiązkom domowym czy też wczesnym małżeństwom (szczególnie w przypadku dziewczynek) kosztem uczęszczania do szkoły. Trzecia przyczyna nieuczęszczania dzieci do szkoły to dyskryminacja: bariery związane z normami kulturowymi, płcią, pochodzeniem etnicznym, statusem prawnym czy niepełnosprawnością.

>PODPISZ PETYCJĘ

Dramatyczne skutki braku edukacji

Dziecko, które nie uczęszcza do szkoły, jest bardziej narażone na styczność z handlarzami ludźmi, rekrutację przez bojówki, jak również na wczesne małżeństwa, nastoletnie ciąże i dziecięcą pracę. Obecnie 41 000 dziewcząt wychodzi za mąż przed osiągnięciem 18. roku życia. 15 000 dzieci umiera z przyczyn, którym w większości przypadków można było zapobiec[2]. W ostatnich latach ponad miliard ludzi musi żyć za mniej niż 1,25 dolara[3] . Ostatecznie brak edukacji prowadzi to do tego, że więcej młodych dziewcząt wyjdzie za mąż, dzieci będą skazane na śmierć w niemowlęctwie i a cykl ubóstwa zostanie utrwalony.

Co daje szkoła i edukacja

Kształcenie dzieci zmienia życie zarówno ich samych, jak również ich rodziny oraz całych społeczności. Dla dziewcząt korzyści są szczególnie duże: gdyby wszystkie kobiety ukończyły szkołę średnią, byłoby 49% mniej śmierci dzieci[4], 64% mniej przedwczesnych małżeństw[5] i 59% mniej dziewczynek w ciąży[6] , a dziewczyny i kobiety zarabiałyby do 45% więcej niż obecnie kobiety bez wykształcenia[7]. Na całym świecie liczba dzieci nie uczęszczających do szkoły spadła o prawie połowę od 2000 r., ale od 2012 r. postęp ten uległ spowolnieniu i nie odnotowano prawie żadnej poprawy. Konieczne jest podjęcie działań w celu zapewnienia każdemu dziecku i nastolatkowi możliwości  uczęszczania do szkoły i ukończenia edukacji.

Kampania „Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole”

>PODPISZ PETYCJĘ

Chcemy rozszerzyć zmieniającą życie moc edukacji na dzieci znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji – dzieci w strefach konfliktu, dzieci z odległych obszarów, dzieci żyjące w skrajnym ubóstwie oraz dzieci, które są dyskryminowane ze względu na płeć, niepełnosprawność lub pochodzenie etniczne. Brak ukończonej edukacji podstawowej i średniej przyczynia się do utrwalenia nierówności i ubóstwa, uniemożliwia realizację ich potencjału. Nie czekajmy na kolejny dzień, aby podjąć działania! Zachęcamy do włączenia się w poprawę losu dzieci na całym świecie – podpisania petycji. Zapraszamy też do włączenia się w inne nasze inicjatywy charytatywne na rzecz najmłodszych. Intensywnie wspieramy najuboższe i nieuprzywilejowane dzieci z najbiedniejszych rejonów świata, m.in. finansując edukację osieroconych dzieci w Kenii oraz zapewniając wykształcenie dzieciom-albinosom w Tanzanii – zachęca Piotr Nowacki, prezes Fundacji ADRA Polska.

Kampania Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole. jest globalną inicjatywą, która ma na celu sprawienie, by każde dziecko, w każdym miejscu, miało możliwość uczęszczać do szkoły i ukończyć edukację – tak, aby móc realizować swój potencjał.

Dowiedz się więcej o kampanii „Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole.” i zagadnieniach przez nią poruszanych:

www.adra.pl/w-szkole

Podpisz petycję:

https://inschool.adra.org/pl/petition

Weź udział w kampanii „Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole.”

[1] UNICEF, ‘One in four children in conflict zones are out of school’

[2]  Światowa Organizacja Zdrowia, ‘Children: reducing mortality’

[3] UNDP “Human Development Report 2014

[4] UNESCO, “Education for All: Global Monitoring Report 2013/14”

[5] Jw.

[6] Jw.

[7] Bank Światowy, ‘Missed Opportunities: The High Cost of Not Educating Girls’ (dostęp z 01/03/2019)

 

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.