Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

Dzień Uchodźcy – dlaczego nasza pomoc jest ważna?

20 czerwca obchodzony będzie Światowy Dzień Uchodźcy. Będzie to okazja do poruszenia tematu, który jest dziś problemem nie tylko Europy, ale i świata.

Światowy Dzień Uchodźcy

Uchodźcy zawsze stanowili część historii świata, podobnie jak wojny i kataklizmy. Jednak od stosunkowo niedawna ludzie ci mogą liczyć na międzynarodową ochronę prawną. Dopiero tragiczne doświadczenia pierwszej połowy XX wieku skłoniły światowych przywódców do ustalenia reguł postępowania i ochrony osób, które nie mogą liczyć na bezpieczeństwo we własnej ojczyźnie. W grudniu 1950 r. nowopowstała Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) powołała Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców, który miał odpowiadać za prowadzenie i koordynację działań mających na celu ochronę uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie. 27 lipca 1951 r. podpisano w Genewie Konwencję Dotyczącą Statusu Uchodźców (stąd znana jest też jako Konwencja Genewska z 1951), którą zmieniono następnie Protokołem nowojorskim z 1967 roku.

Źródło: https://www.gov.pl/web/onz/swiatowy-dzien-uchodzcy

Dlaczego nasza pomoc jest ważna?

Uchodźcy nie są objęci ochroną przez własne państwo – często to właśnie rząd tego państwa grozi im prześladowaniem. Jeżeli inne państwa nie przyjmą uchodźców na swoje terytorium i nie udzielą im pomocy, mogą skazać ich na śmierć lub na życie w ukryciu, bez możliwości przetrwania i bez przysługujących im praw.

Szacuje się, że na świecie żyje 60 mln uchodźców. W latach 2010-2015 ADRA dostarczyła pomoc 5 milionom z nich, tzn. osobom, które były zmuszone opuścić swój kraj z powodu niebezpieczeństwa i wojny, a także z podobnych przyczyn musiały zmienić miejsce zamieszkania, nie opuszczając jednak swojego macierzystego kraju. Wsparcie to obejmowało zarówno doraźną pomoc w postaci żywności czy środków czystości, jak i bardziej dalekosiężne działania, jak pomoc w zaadaptowaniu się do nowych warunków, w których znalazły się wspomniane osoby (prowadzono dla nich np. zajęcia psychologiczne czy organizowano możliwość znalezienia miejsca do zamieszkania).

Pomoc ADRA dla takich osób prowadzona jest m.in. w 10 państwach Afryki, a także w państwach europejskich, m.in. na Ukrainie, w Słowenii i Grecji.

20 czerwca już po raz kolejny obchodzony będzie Światowy Dzień Uchodźcy ustanowiony przez ONZ.

Jeśli chcesz wesprzeć działania ADRA na rzecz emigrantów, złóż swój dar na konto ADRA Polska w Banku Pekao SA: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882 z dopiskiem: „darowizna na pomoc uchodźcom”. Pomóż uchodźcom!

Darowiznę można przekazać także za pośrednictwem strony www.adra.pl/pomoz

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\'s Privacy Policy.