ADRA Polska

Dzień dziecka już za kilka dni. Z tej okazji zaglądamy do naszych podopiecznych w Bangladeszu

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Aktualności
  5. /
  6. Dzień dziecka już za...

Fundacja ADRA Polska od lat współpracuje z prowadzoną przez ADRA Bangladesz szkołą podstawową w Tongi, w slumsach mieszczących się na obrzeżach stolicy Bangladeszu. Dzięki adopcji na odległość dzieci mają zapewnioną edukację, ale także niezbędne materiały do nauki.

W kwietniu, jak co roku, nasi podopieczni otrzymali nowe mundurki, torby, buty, książki, długopisy, ołówki, gumki do mazania. Przez cały rok szkolny dzieci otrzymują także codzienne posiłki. Wszyscy uczniowie pochodzą z wyjątkowo ubogich rodzin zamieszkujących pobliskie slumsy i pozostają w bardzo ciężkiej sytuacji. W dniu dystrybucji materiałów, do szkoły zaproszeni zostali także rodzice i opiekunowie. Taki dzień to dla nich prawdziwe święto! 

Dzieci oraz ich rodziny były przeszczęśliwe. Bardzo doceniają otrzymywaną pomoc i poświęcenie Darczyńców, bez której zapewne większość z nich nie mogłaby chodzić do szkoły. Nowe buty, sukienki i koszule spowodowały szerokie uśmiechy na twarzach tych niesamowitych dzieciaków.  

Wszyscy uczniowie serdecznie pozdrawiają swoich Darczyńców.  

Dystrybuowana pomoc i otrzymane materiały szkolne okazały się ogromnym sukcesem i spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli. W tym roku zgromadzone środki pozwoliły wyposażyć 245 uczniów w niezbędne przedmioty szkolne. Poprawiło to zdecydowanie jakość i poziom edukacji, a stworzone sprzyjające środowisko i atmosfera są nie do przecenienia.   

Dzięki tej inicjatywie zwiększyła się także frekwencja i zaangażowanie uczniów oraz entuzjazmem dzieci do nauki. Zapewnienie podręczników, materiałów piśmiennych, mundurków, tornistrów, butów, skarpet i pożywnego jedzenia okazuje się kluczem w dotarciu do młodych głów głodnych dzieci. 

Uczniowie korzystający ze szkoły TCEP mogą z pełnym spokojem poświęcić się edukacji zarówno w domu, jak i w szkole. Dzięki wsparciu z zewnątrz, rodzinom łatwiej wygospodarować środki na lekarstwa, leczenie i wystarczające pożywienie. Dzieci i ich rodziny czują dzięki temu, że ich los nie jest tak tragiczny, odzyskują poczucie godności i sprawczości. Dzięki edukacji właśnie, wzrasta nadzieja na wyjście z wszechotaczającej biedy.  

Wierzymy, że efekty tej i podobnych inicjatyw, będą odczuwalne przez wiele lat. Edukacja, rozwój umysłowy, psychiczny i fizyczny oraz duchowy kształtują bowiem przyszłe pokolenia. A od nich właśnie zależy jutro. 

 

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.