ADRA Polska

Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców w Częstochowie

Placówka zapewnia kompleksowe wsparcie, dzięki któremu osoby przybywające do Polski mogą odnaleźć się i sprawnie funkcjonować w naszym społeczeństwie, a także wieść w nim godne życie.

ul. Kazimierza Pułaskiego 21, 42-217 Częstochowa
tel.: 535 505 052
e-mail: czestochowa@adra.pl 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek  – piątek: od 8:00 do 16.00
piątek: dzień pracy wewnętrznej (zamknięte dla beneficjentów)

 W częstochowskim centrum beneficjenci mogą skorzystać z: 

 • pomocy w sprawach formalnych związanych z życiem w Polsce
 • wsparcia integracyjnego
 • doradztwa zawodowego
 • pośrednictwa pracy
 • kursów języka polskiego 
 • konsultacji prawniczych
 • warsztatów tematycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
   

Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców w Częstochowie powstało dzięki wsparciu od organizacji CARE.

Ццентр забезпечує всебічну підтримку, завдяки якій люди, які приїжджають до Польщі, зможуть знайти своє місце та ефективно функціонувати в нашому суспільстві, а також вести там гідне життя.

Години роботи:
Понеділок – п’ятниця: з 8.00 до 16.00
П’ятниця: внутрішній робочий день (вихідний для бенефіціарів)

 

В центрі бенефіціари можуть скористатися:

 • допомога в офіційних питаннях, пов’язаних з життям в Польщі
 • інтеграційний супровід
 • профорієнтація
 • працевлаштування
 • курси польської мови
 • юридичні консультації
 • тематичні майстер-класи для дітей, підлітків та дорослих

Інтеграційний центр для іноземців у Ченстохові створено завдяки підтримці організації CARE.

Jak dojechać?

Dworzec Główny PKP – pieszo 17 minut

Dworzec PKP Częstochowa Stradom – pieszo 20 minut

Dworzec Autobusowy w Częstochowie – pieszo 19 minut

Galeria zdjęć

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.