ADRA Polska

Adopcja na odległość i edukacja

Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski

Edukacja to fundamentalna potrzeba każdego człowieka i kluczowy czynnik, który otwiera drzwi do rozwoju jednostek oraz całych społeczeństw. Niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia, człowiek zasługuje na dostęp do wysokiej jakości kształcenia. Poprzez naukę ludzie rozwijają umiejętności, poszerzają swoje horyzonty
i zdobywają wiedzę niezbędną do radzenia sobie w zmieniającym się świecie. Edukacja nie tylko wyposaża w umiejętności zawodowe, ale także rozwija kreatywność, empatię i umiejętność myślenia krytycznego. Dlatego też, inwestycje w edukację są kluczowe dla budowania lepszej przyszłości na świecie.

Wsparcie edukacji w Bangladeszu

Bangladesz to stosunkowo młode państwo, które pełną niepodległość uzyskało dopiero w 1971 roku. Obecnie jest krajem rozwijającym się, jednak szybki wzrost dochodu państwa nie przekłada się bezpośrednio na status materialny wielu obywateli. Cały czas znaczny procent populacji żyje w przytłaczającej biedzie.
W slumsach żyją miliony ludzi, których nie stać na zaspokojenie nawet podstawowych potrzeb życiowych.
Zwykle edukacja i rozwój najmłodszych obywateli są zupełnie pomijane. W Bangladeszu niemal 60% ludzi to cały czas  analfabeci. 

W rejonach takich jak slumsy w Tongi szkoła to zwykle miejsce szczególne
i mające znaczenie dla całej społeczności
To właśnie w tej najbiedniejszej dzielnicy realizowany jest projekt „Program Edukacji Dzieci Tongi” (TCEP),
w szkole prowadzonej przez nasz bengalski oddział Fundacji ADRA. ADRA Bangladesz zapewnia dostęp i pełną, podstawową edukację na dobrym poziomie dla dzieci znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. 
To tutaj, poza formalną edukacją, organizowane są zajęcia dodatkowe, programy edukacyjne dla rodziców w zakresie higieny, zdrowia czy odżywiania. Dla dzieci szkoła to przede wszystkim bezpieczna enklawa. 

Oprócz dostępu do edukacji, jaką daje prowadzona przez naszą fundację szkoła, dzieciom brakuje też podstawowych przyborów szkolnych, ubrań i wyżywienia. W ramach opieki nad uczniami nasza placówka zapewnia ciepłe posiłki, a także wyposaża podopiecznych w przybory do nauki, tornistry, mundurki szkolne
i buty. 

Wszystko to niestety nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych Darczyńców.
By opłacić miesięczny pobyt jednego dziecka, potrzebne jest w przeliczeniu na złotówki – 130 złotych. To właśnie tyle wynosi comiesięczna wpłata rodzica adopcyjnego uczestniczącego w projekcie „Adopcji na odległość”, który to projekt realizowany jest w Tongi od kilku lat. Więcej o adopcji dzieci
w Bangladeszu przeczytasz klikając w poniższy baner.  

Kenijskie dzieci pozbawione edukacji

W teorii, od 2003 roku w Kenii istnieje obowiązek szkolny, a edukacja jest bezpłatna. W praktyce państwo pokrywa tylko część kosztów edukacji, pozostałe spadają na rodziców dzieci. W społeczeństwie, które nie radzi sobie z biedą, brakiem wody, pożywienia czy podstawową ochroną zdrowotną, odpłatność za posyłanie dzieci do szkoły schodzi na dalszy plan, w szczególności jeśli chodzi o edukację dziewczynek.

Społeczność wiejska ma bardzo negatywny stosunek do kształcenia dziewczynek i kobiet. Nie stać ich na to, by dzieci nie były w godzinach lekcyjnych w domu, bo potrzebne są do pracy na roli, pomagają nosić wodę, wychowywać młodsze rodzeństwo. Często za jedyne zadanie dziewczynek ciągle uważa się zamążpójście, rodzenie dzieci i zajmowanie domem. Nierzadko ojcowie uważają córki za swoja własność i liczą na wzbogacenie
w zamian za wydanie dziewczynki za mąż. Szkoły są więc postrzegane jako miejsca, w których dziewczęta są narażone na „obce” idee prowadzące do nieposłuszeństwa.
Dziewczynki znacznie częściej niż chłopcy nie kończą szkół lub z nich rezygnują. W każdej kolejnej klasie procent dziewczynek drastycznie spada. 

Szkoły publiczne są na dość niskim poziomie i nadal obowiązuje tam „tradycyjny” podział na czynności odpowiednie dla chłopców i dziewczynek. Szkoły podstawowe często nie mają wody i higienicznych toalet. Z powodu braku wody i środków higieny intymnej dziewczynki zmuszone są opuszczać lekcje, najpierw okresowo, z czasem zupełnie rezygnują z edukacji.  

By pomóc marginalizowanym kenijskim dziewczynkom, ale też chłopcom
z biednych rodzin w dostępnie do edukacji stworzyliśmy projekt „Adopcji na odległość”. Wystarczy, że zdecydujesz się na adopcję dziecka z Kenii oraz przekażesz 250 zł miesięcznie na jego wsparcie, a ocalisz od biedy
i dyskryminacji choć jedną biedną istotę. Kliknij w poniższy baner, by dowiedzieć się więcej.

Szkoła - bezpieczna przystań dla dzieci z albinizmem w Tanzanii

Edukacja dzieci dotkniętych albinizmem w Tanzanii stanowi ważką kwestię wymagającą specjalnego podejścia i wsparcia. Albinizm jest źródłem dyskryminacji, uprzedzeń, a przede wszystkim wykluczenia społecznego.

Edukacja stanowi kluczowy czynnik w walce z ignorancją i uprzedzeniami wobec albinizmu. Szkoły powinny być miejscem, w którym dzieci dotknięte tym stanem mogą się rozwijać, uczyć i integrować z rówieśnikami. Jednym z głównych wyzwań jest bezpieczeństwo dzieci albinotycznych.

Z powodu magicznych wierzeń społeczność tanzańska wierzy, że ciała osób
z albinizmem mają magiczne właściwości, które mogą przynieść szczęście lub bogactwo. To przekonanie prowadzi przede wszystkim do ataków i porwań najmłodszych. Dlatego też bezpieczny dostęp do edukacji i szkół z internatem staje się kluczowym zagadnieniem w rozwoju systemu kształcenia w Tanzanii.

Osoby dotknięte bielactwem wrodzonym wymagają również specjalistycznego wsparcia w zakresie ochrony skóry i oczu przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych oraz dostępu do odpowiednich materiałów dydaktycznych, np. większych czcionek w podręcznikach czy narzędzi do wzmacniania widzenia.

Dlatego też edukacja dzieci dotkniętych albinizmem w Tanzanii wymaga zaangażowania nie tylko ze strony społeczności tanzańskiej i rządu, ale przede wszystkim wsparcia międzynarodowego. Tylko poprzez wspólne wysiłki można stworzyć bezpieczne i akceptujące środowisko edukacyjne, w którym każde dziecko, bez względu na kolor skóry czy wygląd, ma szansę rozwijać się i osiągać sukcesy.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom z Tanzanii, edukację oraz opiekę medyczną potrzebne jest wsparcie finansowe. Nasz program „Adopcji na odległość” daje takie możliwości. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka dotkniętego albinizmem wynosi 400 zł. Adoptując na odległość jedno dziecko spośród naszych podopiecznych, zapewniasz mu wyżywienie i schronienie potrzebne do przetrwania, oraz kształcenie na wysokim poziomie. Dzięki Twoim regularnym wpłatom Twój podopieczny ma szansę ukończyć szkołę i podczas swojej nauki czuć się bezpiecznie, przebywając w internacie. Kliknij w poniższy baner, by dowiedzieć się więcej.

„Adopcja na odległość” to nie jedyny program wsparcia edukacji. 

Nasza Fundacja na przestrzeni lat zrealizowała kilka ważnych projektów, które znacząco wpłynęły na warunki kształcenia w najuboższych rejonach świata. 

Budowa i modernizacja szkół​

Nasza pomoc finansowa i rzeczowa płynęła do wielu krajów, w których przeznaczana była na budowę i modernizację szkół oraz miejsc opieki dla osób
z niepełnosprawnościami m.in. w Gruzji, 

Pomagaliśmy w budowie studni przy szkole w Indiach, a także zadbaliśmy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych w Tongi w Bangladeszu, wspierając budowę muru oddzielającego szkołę od najbiedniejszych i najbardziej niebezpiecznych tongijskich slumsów.

Woda i energia szansą na dostęp do edukacji

Pomogliśmy również w wykonaniu infrastruktury wodnej oraz rozbudowie 10 systemów hydroenergetycznych w ubogich regionach Papui i Nowej Gwinei, które zapewniły dostęp do odnawialnych źródeł energii m.in. 9 szkołom.

Brak dostępu do wody może znacząco wpłynąć na edukację dzieci na wielu poziomach. Po pierwsze, brak wody może prowadzić do niedożywienia
i odwodnienia, co znacząco obniża zdolność koncentracji i skupienia się uczniów podczas zajęć. Ponadto, dzieci muszą często opuszczać lekcje, aby szukać wody, co przerywa ciągłość procesu nauczania i uczenia się.

Edukacja przez sport

Edukacja to również zajęcia sportowe, które rozwijają sprawność fizyczną uczniów i dają możliwość regeneracji procesów myślowych u najmłodszych. 

W ramach pomocy organizowane były regularne wyjazdowe wyjazdy sportowe dla najbiedniejszych dzieci ze szkół w Tadżykistanie. 

Systematycznie, dwa razy w tygodniu, organizowano treningi piłki nożnej dla ubogich dzieci z miasta Duszanbe, z których korzystało do 50 dzieci. Odbył się również mecz piłki nożnej z drużyną klubu piłkarskiego Regar. 

Wyjazdy sportowe mają ogromne znaczenie w motywowaniu dzieci do stawiania sobie wartościowych celów i dążenia do ich osiągania. W ADRA chcemy zapewniać podobny start wszystkim dzieciom, niezależnie od miejsca zamieszkania. 

Pomoc edukacyjna migrantom wojennym

Obecnie jednym z naszych głównych zadań jest także wsparcie najmłodszych uchodźców wojennych m.in. z Ukrainy. W naszych 7 centrach Integracji dla Cudzoziemców skupiamy się na pomocy w kształceniu najmłodszych w polskich szkołach. Od 2022 roku prowadzimy m.in. intensywne zajęcia nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest by uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w nowych szkołach, czuli się komfortowo
i nie mieli problemów adaptacyjnych. 

Dla wielu dzieci zmiana szkoły to wielki stres, a szkoła, która jest szkołą poza granicami ich kraju, wzmacnia obawy. Język, zrozumienie programu nauczania, wyrównanie wiedzy wynikające z różnic w kształceniu w danym kraju to problemy, jakie muszą być rozwiązane na początkowym etapie nowej edukacji. 

Edukacja międzykulturowa szansą na lepsze jutro

Jako ADRA Polska organizujemy wymiany młodzieżowe współfinansowane
w ramach programu Erasmus+. Dzięki temu ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia, łącząc przygodę z edukacją pozaformalną i poznawaniem innych kultur.

Projekt zakłada aktywny udział młodych ludzi i danie im możliwości odkrywania
i poznawania różnych realiów społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Uczą się oni od siebie nawzajem, rozwijają swoją przedsiębiorczość i kreatywność, jak również wzmacniają swoje poczucie obywatelstwa europejskiego. 

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.