ADRA Polska

20 czerwca: Światowy Dzień Uchodźcy. O sytuacji uchodźców i pomocy wraz z ADRA

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Pomoc uchodźcom
  5. /
  6. 20 czerwca: Światowy Dzień...

20 czerwca, obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. Z tej okazji warto przypomnieć, kim jest, a kim nie jest uchodźca, przyjrzeć się obecnej sytuacji tych ludzi oraz dowiedzieć się, jak można pomóc wraz z ADRA Polska.

Wg. definicji Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych (UNHCR) uchodźcy to osoby przebywające poza swoim krajem pochodzenia z powodu obawy przed prześladowaniem, z powodu konfliktu, przemocy lub innych okoliczności poważnie zakłócających porządek publiczny, które wymagają „ochrony międzynarodowej”. Ich sytuacja jest na tyle dramatyczna, że przekraczają granice państwowe w poszukiwaniu bezpieczeństwa w sąsiednich krajach.

Są oni uznani za uchodźców – osoby, którym przysługuje pomoc ze strony innych państw i organizacji – właśnie dlatego, że ich powrót do domu jest zbyt niebezpieczny i potrzebują schronienia w innym miejscu. Są to osoby, w przypadku których odmowa azylu ma potencjalnie śmiertelne konsekwencje.

Uchodźca to nie migrant

Pojęcia „uchodźca” i „migrant” nie są zamienne i równoznaczne, choć coraz częściej używa się ich w mediach i w dyskursie publicznym jako synonimy. Mylenie tych pojęć może prowadzić do problemów dotykających uchodźców i osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy, jak również do nieporozumień w dyskusjach. Jak zaznacza UNHCR, „migracja” jest często rozumiana jako proces dobrowolny, na przykład gdy ktoś przekracza granicę w poszukiwaniu lepszych możliwości ekonomicznych. Nie dotyczy to uchodźców, którzy nie mogą bezpiecznie powrócić do domu, i dlatego też należy im się szczególna ochrona na podstawie przepisów prawa międzynarodowego.

Migranci mogą wyjeżdżać z różnych powodów, np. aby poprawić swoją sytuację życiową poprzez znalezienie pracy lub w celu zdobycia wykształcenia, połączenia rodziny. Zdarza się, że wyjeżdżają, aby złagodzić istotne niedogodności wynikające z klęsk żywiołowych, głodu lub skrajnego ubóstwa. Tacy ludzie zazwyczaj nie byliby uznani za uchodźców zgodnie z prawem międzynarodowym.

Dramatyczna sytuacja uchodźców

Obecnie blisko 80 mln osób na świecie to uchodźcy – jest to rekord od co najmniej 70 lat. Od 2010 do 2019 roku liczba uchodźców uległa niemal podwojeniu i nadal wzrasta! Aby otrzymać ochronę międzynarodową, narażają swoje życie. Podejmują niebezpieczne przeprawy przez granice, w tym morskie, zmagają się z nadużyciami i przemocą ze strony urzędników, a także przemytników i handlarzy ludźmi.

Aby otrzymać ochronę międzynarodową, narażają swoje życie. Podejmują niebezpieczne przeprawy przez granice, w tym morskie, zmagają się z nadużyciami i przemocą ze strony urzędników, a także przemytników i handlarzy ludźmi.

Wielu uchodźców ma Afryka wschodnia i subsaharyjska – Sudan Południowy, Sudan, Etiopia oraz Bliski Wschód – z samej, ogarniętej wojną od lat Syrii uciekło już 5 mln osób – połowa z nich to dzieci. Wiele osób ucieka z krajów Ameryki Południowej.

Fundacja ADRA od lat pomaga uchodźcom w ramach różnorodnych projektów międzynarodowych. Jednym z takich projektów jest wsparcie uchodźców z Birmy w Bangladeszu.

Włącz się w te działania, pomóż! Przekaż datek za pośrednictwem strony https://www.adra.pl/uchodzcy/ lub na nr konta ADRA
Polska: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882 z dopiskiem „Uchodźcy”.

Dzień Uchodźcy - galeria zdjęć

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.