Nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882. Przekaż nam 1,5% podatku. Wpisz nasz KRS 0000 342 704 w swoim zeznaniu podatkowym lub skorzystaj z darmowego programu do rozliczenia PIT

20 czerwca: Światowy Dzień Uchodźcy. O sytuacji uchodźców i pomocy wraz z ADRA

20 czerwca, obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. Z tej okazji warto przypomnieć, kim jest, a kim nie jest uchodźca, przyjrzeć się obecnej sytuacji tych ludzi oraz dowiedzieć się, jak można pomóc wraz z ADRA Polska.

Wg. definicji Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych (UNHCR) uchodźcy to osoby przebywające poza swoim krajem pochodzenia z powodu obawy przed prześladowaniem, z powodu konfliktu, przemocy lub innych okoliczności poważnie zakłócających porządek publiczny, które wymagają „ochrony międzynarodowej”. Ich sytuacja jest na tyle dramatyczna, że przekraczają granice państwowe w poszukiwaniu bezpieczeństwa w sąsiednich krajach.

Są oni uznani za uchodźców – osoby, którym przysługuje pomoc ze strony innych państw i organizacji – właśnie dlatego, że ich powrót do domu jest zbyt niebezpieczny i potrzebują schronienia w innym miejscu. Są to osoby, w przypadku których odmowa azylu ma potencjalnie śmiertelne konsekwencje.

Uchodźca to nie migrant

Pojęcia „uchodźca” i „migrant” nie są zamienne i równoznaczne, choć coraz częściej używa się ich w mediach i w dyskursie publicznym jako synonimy. Mylenie tych pojęć może prowadzić do problemów dotykających uchodźców i osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy, jak również do nieporozumień w dyskusjach. Jak zaznacza UNHCR, „migracja” jest często rozumiana jako proces dobrowolny, na przykład gdy ktoś przekracza granicę w poszukiwaniu lepszych możliwości ekonomicznych. Nie dotyczy to uchodźców, którzy nie mogą bezpiecznie powrócić do domu, i dlatego też należy im się szczególna ochrona na podstawie przepisów prawa międzynarodowego.

Migranci mogą wyjeżdżać z różnych powodów, np. aby poprawić swoją sytuację życiową poprzez znalezienie pracy lub w celu zdobycia wykształcenia, połączenia rodziny. Zdarza się, że wyjeżdżają, aby złagodzić istotne niedogodności wynikające z klęsk żywiołowych, głodu lub skrajnego ubóstwa. Tacy ludzie zazwyczaj nie byliby uznani za uchodźców zgodnie z prawem międzynarodowym.

Dramatyczna sytuacja uchodźców

Obecnie blisko 80 mln osób na świecie to uchodźcy – jest to rekord od co najmniej 70 lat. Od 2010 do 2019 roku liczba uchodźców uległa niemal podwojeniu i nadal wzrasta! Aby otrzymać ochronę międzynarodową, narażają swoje życie. Podejmują niebezpieczne przeprawy przez granice, w tym morskie, zmagają się z nadużyciami i przemocą ze strony urzędników, a także przemytników i handlarzy ludźmi.

Aby otrzymać ochronę międzynarodową, narażają swoje życie. Podejmują niebezpieczne przeprawy przez granice, w tym morskie, zmagają się z nadużyciami i przemocą ze strony urzędników, a także przemytników i handlarzy ludźmi.

Wielu uchodźców ma Afryka wschodnia i subsaharyjska – Sudan Południowy, Sudan, Etiopia oraz Bliski Wschód – z samej, ogarniętej wojną od lat Syrii uciekło już 5 mln osób – połowa z nich to dzieci. Wiele osób ucieka z krajów Ameryki Południowej.

Fundacja ADRA od lat pomaga uchodźcom w ramach różnorodnych projektów międzynarodowych. Jednym z takich projektów jest wsparcie uchodźców z Birmy w Bangladeszu.

Włącz się w te działania, pomóż! Przekaż datek za pośrednictwem strony https://www.adra.pl/uchodzcy/ lub na nr konta ADRA
Polska: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882 z dopiskiem „Uchodźcy”.

Dzień Uchodźcy - galeria zdjęć

Rate this post
Close Menu
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content