ADRA Polska

15 urodziny Fundacji ADRA Polska - nasze najważniejsze projekty

  1. /
  2. Blog
  3. /
  4. Aktualności
  5. /
  6. 15 urodziny Fundacji ADRA...

 

Drodzy Przyjaciele, Działacze, Wolontariusze, Darczyńcy,
mamy już 15 lat! W skali ludzkiego życia bylibyśmy już wyrośniętymi nastolatkami, w skali lat naszej pracy to przeogromna ilość uśmiechów, łez wzruszenia, westchnień ulgi i odzyskanej wiary w przyszłość dla naszych Beneficjentów, a dla nas poczucie sensu oraz mnóstwo ciekawych i dających satysfakcję projektów. Podsumujmy wspólnie te najważniejsze.

1. Duma z edukacji, pełny brzuch, poczucie bezpieczeństwa w drodze do szkoły

W projekcie adopcja na odległość – dzięki hojności darczyńców –„Rodziców” adopcyjnych  finansujemy edukację i często schronienie, wyprawki i posiłki dla osieroconych dzieci w Kenii, narażonych na śmierć dzieci z albinizmem w Tanzanii i maluchów ze slumsów w Bangladeszu, dając im szanse na lepsze życie i teraz, i w przyszłości.

 

2. Bezpieczny dach nad głową – schronienie dla tysięcy ofiar wojny w Ukrainie

Zorganizowaliśmy ewakuację z terenów wojny w Ukrainie do Polski w sumie dla 1161 osób. Utworzyliśmy 55 schroniska dla osób uchodźczych z Ukrainy. Zorganizowaliśmy w nich ponad 83800 usług noclegowych!

 

 

3. Ratująca życie pomoc ofiarom kataklizmów i katastrof

Nieśliśmy natychmiastowe wsparcie poszkodowanym m.in. w serii cyklonów i supercyklonów w Indiach i Bangladeszu, powodzi w Słowenii, tajfunów na Filipinach, eksplozji w Bejrucie. Nieśliśmy pomoc humanitarną także w Jemenie, Syrii, Tadżykistanie, Mołdawii, Etiopii, Indonezji, Słowacji, Bośni i Hercegowinie, Białorusi, Kazachstanie, Papui Nowej Gwinei, Iraku i na Bałkanach! Przekazywaliśmy żywność i leki, organizowaliśmy wodę pitną, żywność, leki i tymczasowe schronienia dla poszkodowanych.

 

4. Pomoc ofiarom wojny – od ewakuacji po długoterminową terapię

Prowadzimy wielopoziomową pomoc ofiarom wojen i konfliktów zbrojnych. Pomagaliśmy m.in. ofiarom konfliktu zbrojnego o Górski Karabach, weteranom i ich rodzinom z Azerbejdżanu zmagającym się m.in. z PTSD. Wspieraliśmy ewakuację, prowadziliśmy edukację, rehabilitację, aktywizację, długoterminową terapię psychologiczną i wiele innych.

 

 

5. Pomoc żywnościowa, rzeczowa i finansowa dla ukraińskich rodzin, które uciekły przed wojną

Wręczaliśmy paczki na granicy z Ukrainą, zorganizowaliśmy 43 transporty humanitarne do Ukrainy zawierające ponad 220 ton darów (żywność, leki, agregaty, środki higieniczne), przekazywaliśmy żywość w wybranych schroniskach, CIC i punktach wydawania żywności, w ramach projektu cash asistance (wraz z CARE) przekazaliśmy osobom z Ukrainy ponad 6 mln 500 zł.

 

 

6. Integracja osób spoza Polski i wsparcie ich, by mogły zbudować tu godne życie

Utworzyliśmy i prowadzimy 7 CIC – Centrów Integracji dla Cudzoziemców w 7 miastach Polski. Organizujemy tam lektoraty i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wsparcie w opiece nad dziećmi, pomoc prawną, informacyjną, doradztwo zawodowe, kulturalne aktywności dodatkowe, tłumaczenia dokumentów i dyplomów oraz wiele, wiele innych.

 

7. Pomoc rozwojowa i wspierająca rozwój

… w najbiedniejszych krajach świata, m.in. we współpracy z MSZ (Polska Pomoc). Przykłady to: ratowanie życia noworodków poprzez poprawienie standardów opieki okołoporodowej w Tanzanii, wsparcia przedsiębiorczości i zatrudnienia osób z albinizmem, pszczelarstwa w Mołdawii, edukacji klimatycznej kobiet w Tanzanii. Prowadziliśmy także kuchnie społeczne na terenie Armenii.

 

8. Tworzenie i rozwijanie oraz wyposażanie placówek specjalistycznych niosących pomoc potrzebującym

ośrodków wczesnej interwencji i terapii dla dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami zachowania w Gruzji, ośrodków dla weteranów w Azerbejdżanie.

 

 

9. Pomoc psychologiczna stacjonarna i online

W pandemii organizowaliśmy zdalną pomoc psychologiczną w ramach projektu Równoważnia, prowadziliśmy serwis edukacyjno-pomocowy dla osób poszkodowanych w wojnie w Ukrainie HelpUkraine (porady, spotkania z psychologami online). Nasi psycholodzy i specjaliści interwencji kryzysowej w naszych 7 centrach CIC codziennie świadczą pomoc psychologiczną beneficjentom.

 

10. GiveAndGetHelp.com (dawniej: GrupaWsparcia.pl)

… to wielokrotnie nagradzany, w pełni darmowy, anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. Bezpieczna przystań, gdzie całkowicie anonimowo – bez konieczności przedstawiania się i pokazywania twarzy – można podzielić się problemem i otrzymać realną pomoc. Z platformy GiveAndGetHelp.com korzysta obecnie aż 25 000 użytkowników!

 

KAŻDA osoba, która z nami współpracowała, przyczyniła się do tego, gdzie teraz jesteśmy i jak wiele udało nam się zdziałać. Dlatego DZIĘKUJEMY wszystkim Wolontariuszom, Pracownikom, Darczyńcom za dobroć Waszych serc, za determinację do działania i gotowość do pomocy w najtrudniejszych chwilach jak i na co dzień!

 

Jesteśmy dumni z tego co udało nam się osiągnąć, jednak nadal mamy wiele do zrobienia.

Nasze działania można wspierać każdego dnia, jednak z okazji 15 urodzin, otworzyliśmy specjalną urodzinową skarbonkę. Będzie nam niezmiernie jeśli po raz kolejny, wspólnymi siłami, zapewnimy posiłek, zeszyt, dach nad głową czy po prostu spokojny sen dzieciom w Bangladeszu, Kenii czy Tanzanii.

Urodzinowa skarbonka Fundacji ADRA Polska dostępna jest pod linkiem: https://www.siepomaga.pl/15-urodziny-adra

Scroll to Top

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

Skip to content

Zapisz się do newslettera

Wyrażam świadomą, dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o działalności ADRA Polska w postaci Newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Akceptuję, po zapoznaniu się, Politykę prywatności przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest ADRA Polska. Dane przekazane będą przetwarzane wyłącznie w celach obsługi zapytań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Pozostałe informacje odnośnie ochrony przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Administratora.

 

Subscribe to the newsletter

I give my informed, voluntary and revocable consent to receive information about ADRA Polska\\'s activities in the future in the form of the Newsletter by means of electronic communication.

I accept, after reading, the Privacy Policy for the processing of my personal data by the Personal Data Administrator, which is ADRA Polska. The data provided will be processed only for the purpose of handling inquiries. Providing data is voluntary, but necessary to implement the above-mentioned purpose. Other information regarding the protection of personal data processing can be found in the Administrator\\'s Privacy Policy.